Innmelding i valgmanntallet

For å kunne stemme ved sametingsvalg må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Du kan skrive seg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017.

Ođas: Almmuhuvvon , ođasmahtton

Innmelding via internett

For å melde deg inn via internett må du logge inn med ID-portalen/MinID.

Logg inn

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller 
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller 
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Innmelding via papirskjema

Last ned pdf-skjemaet under, fyll det ut og send det utfylt og underskrevet til Sametinget.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!