Saksbehandler - Arkeolog

Sametingets avdeling for kulturminne, areal og miljø har en ledig fast stilling som saksbehandler i kulturminneseksjonen. Tiltredelse snarest.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Arbeidssted er ved Sametingets kontorsted på Snåsa.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver er forvaltning av samiske kulturminner og saksbehandling av ulike plan- og arealsaker. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Til stillingens kreves høyere utdanning på master-/hovedfagsnivå, hovedsakelig innen arkeologi eller kulturminnevern. Kandidater med utdanning på minimum bachelornivå kan også vurderes.
Vedkommende må ha kunnskap og relevant erfaring fra arbeid med samiske kulturminner, samt kunnskaper i bruk av digitalt feltutstyr (GIS / GPS / CPOS). Førerkort for personbil er nødvendig.
Kompetanse i samisk språk, både muntlig og skriftlig vektlegges.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap i samisk historie og samiske samfunnsforhold
 • Erfaring fra feltarbeid
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

19. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!