Ledig stilling: Saksbehandler - helse

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig engasjement som saksbehandler i 50% stilling tilknyttet helseseksjonen. Tiltredelse snarest og varighet i 8 måneder, med mulighet for forlengelse. 

Ođas | Almmuhuvvon

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver vil være å følge opp Sametingets arbeid når det gjelder etiske retningslinjer for samisk helseforskning og helseforskning forøvrig, deriblant å bistå med etablering av forskningsetisk og ekstern sakkyndig komité for samisk helseforskning.

Dernest politikkutvikling og –oppfølging knyttet til Sametingets helsesatsing. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Til stillingens kreves høyere utdanning fra høgskole/universitet, innen fagområder knyttet til helsefag/-politikk eller relevant samfunnsfag. Erfaring fra helseinstitusjoner generelt og/eller offentlig forvaltning/utvikling innen helsepolitikk/-helsefag vil bli vektlagt.

Videre vektlegges:

 • Kunnskaper i samisk språk
 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold spesielt innenfor fagområdet helseforskning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

6. august 2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!