Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Seksjonens ansvarsområder

 • Kommunikasjon og informasjon om Sametingets arbeid
 • Redaktør for Sametingets nettside og andre kanaler som Sametinget benytter i sitt virke
 • Sametingets visuelle identitet og grafisk profil
 • Forme og utvikle informasjonsbrosjyrer og publikasjoner i Sametinget
 • Bistå den politiske ledelsen og administrasjonen innen kommunikasjon
 • Media- og samfunnskontakt
 • Sametingets resepsjon og sentralbord
 • Gjennomføring av rådsmøte
 • Krisehåndtering

Arbeidsoppgaver

Fagleder skal lede kommunikasjonsseksjonen etter delegerte fullmakter og rapportere til avdelingsdirektøren. I tillegg til saksbehandling, rådgiving og veiledning innenfor seksjonens fagområde, har fagleder som oppgave å sørge for god forvaltning av fagområdet. Fagleder skal være oppdatert på utviklingen innen fagområdet, faglig veiledning til ansatte samt kontakt med brukere, samarbeidspartnere og med sine medarbeidere.

Delegerte fullmakter vil innebære:

 • Oppfølging av seksjonens faglige ansvarsområde
 • Personaloppfølging av seksjonens medarbeidere
 • Budsjettdisponeringsfullmakt

Fagleder vil måtte regne med at ansvarsområdene innenfor avdelingene til dels er overlappende. Det vil være nødvendig med et nært samarbeid mellom fagledere på ansvarsområdene.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves for fortrinnsvis utdanning på mastergradsnivå innen kommunikasjon, journalistikk eller samfunnsfag. Lang og relevant arbeidserfaring innen kommunikasjon eller journalistikk kan kompensere for utdanningskravet. Ledelseserfaring vektlegges. Det kreves kunnskap i samisk språk både muntlig og skriftlig, samt kunnskap i en av de skandinaviske språkene og engelsk.

Vi vektlegger:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1211 seksjonssjef.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

31.01.2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!