Støtter samlokalisering mellom Samisk videregående skole og det samiske nasjonalteatret Beaivváš

På oppdrag fra Sametinget har Statsbygg utarbeidet en Mulighetsstudie for et nytt teaterbygg til det samiske nasjonalteatret Beaivváš.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Mulighetsstudien vurderer hvordan de funksjonelle behovene for Beaivváš best kan dekkes i fremtiden. Etter en samlet vurdering foreslår Statsbygg en ny redusert arealramme på 2 800m2 BTA.

Mariann W. Magga (Foto Åse M.P. Pulk-Sámediggi).jpg
FOTO | Mariann Wollmann Magga (foto: Åse Pulk/Sámediggi)

– Sametingsrådet støtter mulighetsstudiens konklusjon om at samlokaliseringsalternativet mellom samisk videregående skole og reindriftsskole og teateret er det mest hensiktsmessige og vil kunne gi flest positive synergieffekter, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

Mulighetsstudien gjennomgår syv mulige konsepter, hvorav to er analysert mer inngående: Nybygg med redusert størrelse, og nybygg i sammenheng med Samisk videregående skole og reindriftsskole.

– Dette er en mulighetsstudie og det er enda store usikkerheter i prosjektet. Kalkylene tar derfor en rekke forbehold, og er utarbeidet med stor spenn, forteller Magga.

Studiens konklusjon er at behovene for nye lokaler for det samiske nasjonalteatret Beaivváš er godt begrunnet. Både eget nybygg og et nybygg med samlokalisering med Samisk videregående skole og reindriftsskole er vurdert som gode og realistiske alternativer. Samlokaliseringsalternativet gir flest positive synergieffekter for lokalsamfunnet og det samiske miljøet.

På bakgrunn av mulighetsstudiens konklusjon og anbefaling vil Sametinget be Statsbygg og de berørte departementene om å utrede samlokaliseringsalternativet ytterligere, ved at Statsbygg får et nytt oppdrag om dette.

– Sametinget er fornøyd med rapportens anbefaling om en arealramme på 2 800 m2 BTA for nytt teaterbygg til det samiske nasjonalteatret Beaivváš. Sametingsrådet vil be Kultur-, Kunnskaps- og Kommunal- og moderniseringsdepartementene om sammen med Sametinget å gi Statsbygg i oppdrag å utrede samlokaliseringsalternativet ytterligere, sier Magga, som forventer at dette gjøres fort.

– Vi har sett hvor lang tid det har tatt allerede. Dette må gjøres fort og jeg håper vi får satt en tidsfrist, sånn at vi får en avklaring om det er vits å jobbe videre med det alternativet, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

For intervju, kontakt sametingsråd Mariann Wollmann Magga, mob. 97702350.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!