PRM: Starter opp Dáhttu 2.0

Sametingsrådet jobber med en ny handlingsplan for kreativ næring, som skal vedtas i august. Ett nytt tiltak for 2017 og 2018 er Dáhttu 2.0, som er et program utviklet for samiske kulturelle og kreative næringsbedrifter med vekstambisjoner.

Vibeke Larsen (foto Åse Pulk-Sámediggi).jpg

Vibeke Larsen (foto Åse Pulk-Sámediggi)

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Den nye handlingsplanen er en videreføring og oppdatering av den forrige handlingsplanen for kulturnæringer og gjelder for perioden august 2017 og ut 2019.

Vil kunne skape mange arbeidsplasser

Sametinget vil fortsette satsingen på næringsutvikling med basis i samisk kunst og kulturuttrykk. Dette vil kunne skape mange arbeidsplasser i Sápmi i tiden fremover.

– Sametingsrådets svar på debatten om arbeidsplasser i Sápmi er kreative næringer som er basert på samenes egne premisser og som ikke truer natur, miljø og våre tradisjonelle næringer, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Noe av det som kjennetegner samisk kulturell og kreativ næring er at den ofte er drevet av sterk idealisme og uten profesjonell drift. Dette er noe som har lange røtter i det samiske samfunnet, men det betyr også at det er en næring med et stort uforløst potensial.

– Med et reiseliv i sterk vekst er det naturlig å utnytte det potensialet som ligger i de kreative næringene ettersom disse næringene er leverandører av produkter og tjenester til reiselivsbransjen, sier Larsen.

Må utvide markedsområdet

Sametinget skal bidra til at samiske kunstnere og kulturaktører kan øke sine inntekter slik at de skal kunne leve av sin virksomhet. Dette skal Sametinget gjøre gjennom ulike større og mindre tiltak, samt gjennom tilskuddsordninger.

Ett nytt tiltak for 2017 og 2018 er Dáhttu 2.0, som er et program utviklet for samiske kulturelle og kreative næringsbedrifter med vekstambisjoner.

Sametinget startet opp bedriftsutviklingsprogrammet Dáhttu i 2014. Totalt har omtrent 60 bedriftseiere gjennomført programmet.

Programmet i Dáhttu 2.0 består av to fysiske samlinger og to webinarer. Den ene samlingen vil foregå på en messe i utlandet. Mange aktører har et lokalt/regionalt marked. Forskning viser at for å øke lønnsomheten, må bedriftene utvide markedsområdet. Dette vil være hovedfokuset i Dáhttu 2.0.

I perioden 2017-2020 er det planlagt at Sametinget skal gjennomføre to Dáhttu 2.0 programmer og en Dáhttu 1.0 program. Som deltaker i programmet får man 30 timer med rådgivning.

For mer informasjon, kontakt sametingspresident Vibeke Larsen, mob. 941 30 116

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!