PRM: Sametinget fikk gjennomslag - Regjeringa snur

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har kunngjort at ny forskrift om erstatning for tamrein tatt av rovvilt utsettes.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

– I flere år har Klima- og Miljødepartementet forsøkt å endre dagens erstatningsordning for rein drept av freda rovvilt. Etter utsettelser og høringer, har departementet nå tatt til fornuft og lyttet til reindriftsamene og til Sametinget, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga (Ap).

Sametinget har påpekt at forslaget til den nye forskriften baserer seg på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag og kan ha som konsekvens at reineiere ikke ytes full erstatning. Manglene gjelder spesielt kunnskapen om rovviltbestanden og rovvilttap. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg i hovedsak på vitenskapelig kunnskap og omfatter data fra Rovbase og Reinbase samt kunnskap fremskaffet gjennom diverse forskning. Samisk tradisjonell, erfaringsbasert kunnskap er ikke brukt som en del av kunnskapsgrunnlaget.

31556706076_26bc95b9e1_k.jpg

Da erfaringsbasert kunnskap fra reindriftsnæringen mangler i dagens kunnskap har Sametinget påpekt at det må det settes i gang et arbeid som systematiserer og kvalitetssikrer den reindriftssamiske erfaringskunnskapen. Sametinget har bedt om at iverksettelse av forskriften må utsettes til dette arbeidet er gjennomført og implementert i kunnskapsgrunnlaget for den nye erstatningsordningen.

– Sametingsråd Mariann Wollmann Magga vil også berømme Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) som på lik linje med Sametinget har stått på kravet om å innhente reindriftsnæringens egen kunnskap og bedt om at arbeidet med forskriften stilles i bero.

– Det er gledelig at regjeringen nå erkjenner at Sametinget og NRL er viktige samarbeidspartnere og utsetter arbeidet med den nye erstatningsordningen. Vi er tilfreds med at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen understreker at erfaringsbasert kunnskap også skal tas med i arbeidet med oppdatert kunnskapsgrunnlag og at Sametinget og NRL skal involveres i dette arbeidet, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

– Sametinget ser nå fram til å jobbe sammen med Klima- og miljødepartementet og reindriftsnæringen for å skape en forutsigbar og rettferdig erstatningsordning for tamrein tatt av rovvilt, avslutter Wollmann Magga.

For intervju, kontakt sametingsråd Mariann Wollmann Magga, mob. 977 02 350

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!