PRM: Mobbeforebyggende læremiddelverk blir tilgjengelig på samisk

Sametingsrådet har fordelt 20,5 millioner kroner til utvikling av læremidler. I år har sametingsrådet prioritert å gi tilskudd til utvikling av læremiddelverk som har som mål å forebygge mobbing.

Sámediggeráđđi-sametingsrådet.jpg
FOTO | Sámediggeráđđi-sametingsrådet (Foto: Åse M.P.Pulk-Sámediggi)

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Læremiddelverket som skal forebygge mobbing består av flere deler, blant annet skal det utvikles elevbok, nettside med filmsnutter og nettspill, og lærerveiledning.

I år har sametingsrådet også prioritert utvikling av en app for personer med språk- og talevansker. Denne typen læringsressurser er etterspurt av samiskspråklige logopeder.

– Det er viktig å avsette midler til læringsressurser for barn og unge med særskilte behov, synes Larsen.

Et stort fokus i læremiddeltilskuddene i år er samisk språk på videregående nivå, der det nå skal igangsettes utvikling av læremidler med både trykte og digitale komponenter. Sametinget har innvilget tilskudd til prosjekter innenfor både sør-, lule- og nordsamisk.

– Sametingsrådet er også tilfreds med at vi innenfor årets budsjett har hatt anledning til å gi tilskudd til nyopptrykk av etterspurte læremidler, sier Larsen.

I år avsatte Sametinget 20,5 millioner kroner til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler for grunnopplæring. Sametinget mottok søknader for drøye 63 millioner kroner. Til tross for stor søkermasse i forhold til budsjettramme, er sametingsrådet svært fornøyd over å kunne dekke de fleste av de prioriterte områdene for 2017.

Sametingets handlingsplan for utvikling av læremidler 2015-2018 ligger til grunn for Sametingets årlige prioriteringer. I tillegg har det pågående arbeidet med fagfornyelsen i skolen hatt innvirkning på årets prioriteringer.

– Mitt mål er at læremiddelutviklingen ikke stopper opp eller innstilles grunnet fagfornyelsen, dernest er mitt mål å påse at læremidler som igangsettes nå, tilpasses det fremtidige innholdet i skolen, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Se oversikt over tildelinger av læremiddeltilskudd 2017:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!