Kan registrere samiske språk i Folkeregisteret

Man skal kunne registrere i Folkeregisteret om man snakker samisk. Det er resultatet etter konsultasjoner mellom Sametinget og Finansdepartementet. Sametingspresident Vibeke Larsen er fornøyd med dette.

Vibeke Larsen (foto Åse Pulk-Sámediggi).jpg

Vibeke Larsen (foto Åse Pulk-Sámediggi)

Ođas | Almmuhuvvon

Registrering av språk i Folkeregisteret vil være et viktig bidrag til å kunne følge utviklingen av samisk språk i Norge.

– Språkregistrering i Folkeregisteret gir et bedre grunnlag for målrettede tiltak og tjenester for styrking av samisk språk i Norge, sier Larsen.

Det er vedtatt i Folkeregisterloven at samiske språk skal inngå i Folkeregisteret. I går hadde Sametinget konsultasjon med finansdepartementet i forbindelse med høring av utkast til ny folkeregisterforskrift og registrering av samiske språk i Folkeregisteret. 

Sametinget har over en lang tidsperiode pekt på behovet for statistisk materiale og kunnskap om samisk språkutvikling i Norge. Fra sentralt hold har det ved flere anledninger vært vist til arbeidet med ny folkeregisterlov og de tekniske moderniseringer det ville bringe. En slik lovendring vil bedre registreringen av samisk språkutvikling.

Med bakgrunn i dette innledet Sametinget konsultasjoner med Finansdepartementet i 2015. Konsultasjonene hadde som formål å åpne for registrering av samisk språk på individnivå i folkeregisteret. Sametinget har nå fått gjennomslag for at man skal kunne registrere samiske språk. Registrering skal omfatte nord-, lule- og sørsamisk.

– Språkinformasjon fra Folkeregisteret er også nyttig for vitenskapelig forskning om samiske språkforhold og således utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for det språkpolitiske arbeidet, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

For intervju, kontakt sametingspresident Vibeke Larsen, mob. 941 30 116.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!