Fornøyd med at samlokalisering skal utredes

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga er fornøyd med at regjeringen nå stiller seg positiv til å vurdere en samlokalisering av det samiske nasjonalteatret Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole. Hun forventer at dette følges opp med penger.

Ođas | Almmuhuvvon

På siste regjeringskonferanse har regjeringen gjort vedtak om å gi Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet et felles oppdrag og bruke Statsbygg for å utarbeide et helhetlig beslutningsgrunnlag for samlokalisering, med en forventning om at konkrete mulighetsskisser er klare i slutten av 2017. Det presenterte Europaminister Frank Bakke Jensen under en pressekonferanse i Kautokeino i dag.

Mariann W. Magga (Foto Åse M.P. Pulk-Sámediggi).jpg
FOTO | Mariann Wollmann Magga (foto: Åse Pulk/Sámediggi)

– Vi er fornøyd med at regjeringa nå har bestemt seg for å utrede samlokalisering videre, men dette må følges opp med penger i budsjettet, både til bygging og til husleiefinansiering, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

Vedtaket kommer etter at Statsbygg på oppdrag fra Sametinget har utarbeidet en mulighetsstudie for et nytt teaterbygg til det samiske nasjonalteatret Beaivváš. På bakgrunn av mulighetsstudiens konklusjon og anbefaling vedtok Sametinget å gå for primært samlokalisering av bygg, og sekundært et eget, litt mindre bygg til Beaivváš.

– Sametingsrådet støtter mulighetsstudiens konklusjon om at samlokaliseringsalternativet mellom samisk videregående skole og reindriftsskole og teateret er det mest hensiktsmessige og vil kunne gi flest positive synergieffekter, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

Ved spørsmål, kontakt sametingsråd Mariann Wollmann Magga, mob. 977 02 350.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!