Ållestjåhkanime jådedibme

Ållestjåhkanime jådedibme dahká ássjelistav, gåhttju ja jådet Sámedikke ållestjåhkanimijt Sámedikke mierredum barggoårnigij ja njuolgadusáj milta. . 

Ållestjåhkanime jådedime dahkamusá le duola degu permisjåvnnååhtsåmusájt mierredit, mærrádusárvvalusájt ållestjåhkanibmáj åvdedit ássjijn ma guosski Sámedikke barggoårnigijt ja mierredit ássjegárvedime hárráj ållestjåhkanimijda.

 

Ållestjåhkanime jådedimen li vidás gudi válljiduvvi ållestjåhkanime ájrrasijs. Válggagávdan 2013-2017 li dá ájrrasa ållestjåhkanime jådedimen:

 :

 

Gaski, Jørn Are.jpg

Plenumsleder, medlem i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen
Belludahka: Arbeiderpartiet
Válggabijrra: Sør-Norge

Ravna, Anita P.jpg

Nestleder i plenumsledelsen, medlem i plan- og finanskomiteen
Belludahka: NSR
Válggabijrra: Sør-Norge

Aslaksen, Marie Therese Nordsletta.jpg

Gruppeleder. Nestleder i kontrollutvalget, medlem i nærings- og kulturkomiteen, medlem i valgkomiteen, medlem i plenumsledelsen
Belludahka: Samer sørpå
Válggabijrra: Sør-Norge

Eira, Mathis Nilsen.jpg

Medlem i nærings- og kulturkomiteen, medlem i valgkomiteen, medlem i plenumsledelsen
Belludahka: NSR
Válggabijrra: Ávjovárri

Martinsen, Aud.jpg

Gruppeleder. Medlem i plan- og finanskomiteen, medlem i plenumsledelsen
Belludahka: Fremskrittspartiet
Válggabijrra: Gáisi

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!