Unike portretter dokumenterer landsmøtet i 1917

Astri Aasen har portrettert ni av samene som deltok på Samefolkets landsmøte 1917, og har dermed bidratt til viktig dokumentasjon av enkeltmennesker som var der.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Kunstneren Astri Aasen (1875-1935) var tidlig i førtiårene da Samefolkets landsmøte fant sted i Trondheim i 1917. Hun var maler og tegner, født og oppvokst i Trondheim. De var jevnaldrende, kvinnene som organiserte møtet. Elsa fylte 40 år i november 1917, mens kassereren Anna Löfwander-Jarwson var født i 1873 og sekretæren Ellen Lie i 1876.

Da Valdemar Lindholm skrev om Samefolkets landsmöte i Trondheim, valgte han å framheve kvinnene som var engasjert i avviklingen av møtet. Han omtaler også Astri Aasen, avbildet i sitt atelier og med selvportrett. Ni av deltakerne ble portrettert, og vi har derfor en unik dokumentasjon fra møtet. Disse portrettene henger i dag i Sametinget i Karasjok.

Astris far var gullsmed i Trondheim. I begynnelsen av århundret var hun i to perioder elev ved Harriet Backers malerskole i Oslo. Hun behersket portrettkunsten.

Lindholms artikkel, Samefolkets landsmøte, samekvinnors verk, sto på trykk 25. februar 1917 i det svenske tidsskriftet Idun, med undertittel illustrerad tidning för kvinnan och hemmet, er en viktig kilde til å forstå møtet.

Tidsskriftet er digitalisert av Göteborgs universitet.

Så vidt vi vet portretterte Astri Aasen ni av deltakerne, hvorav tre kvinner. To av kvinneportrettene er dessverre uten navn, Kvinneportrett uten navn og Gammel lappekone. Ut fra draktene kan en se at de er fra sørsamisk område.

Søker en nærmere i historiske kilder etter de portretterte samene, kommer det fram interessante opplysninger:

Astri Aasen Lappekone Marie Finskog (Foto Jette Petersen).jpg
FOTO | Astri Aasen Lappekone Marie Finskog (Foto: Jette Petersen)

Marie Finskog, 67 år, født 1851 på Røros. Ifølge folketellingen fra 1910 oppholdt hun seg det året på Monset gaard i Orkdal, sammen med sin mann Halvor, som var noe yngre enn henne. Hun reiste rundt og solgte husflidsarbeider og sitat; Har reist om baade i Norge og Sverige og holdt foredrag "om lappernes fortrykte stilling".

Thorkild Jonassen, 78 år, født 1839 i Grong, er avbildet med ikke mindre enn to portretter.

Daniel Mortensen, 56 år, født 1860 på Skalstufjellet i Verdal. Ifølge folketellingen fra 1900 var han enkemann, bosatt på Svukkuriset søndre i Tolga med sine barn. I folketellingen fra 1910 er han gift på ny, og står oppført som gaardbruker (selveier), reneier, redaktør av lappbladet "Waren Sardne". Ved siste telling var ni av hans barn oppført som tilhørende husstanden. Han døde i 1924 på Røros.

Han hadde en sentral rolle i den samepolitiske bevegelsen, som det er skrevet mye om, og det er en annen historie.

I tillegg er Hans Fjellstedt fra svensk side, unggutten Anders Fjelne, Johan Roska fra Nesseby og  Klemet Somby fra Karasjok portrettert.

Les mer i boka Samenes første landsmøte av Peder Borgen (Tapir 1997).

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!