Samiske kirkedager i Arvidsjaur, et felles Sápmi og samiske rettigheter

De samiske kirkedagene ble avholdt siste helg i Arvidsjaur på svensk side av Sápmi. – Kirken kan bistå oss samene med å fremme våre rettigheter, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Govva 2.jpg
FOTO | Sámit čoahkkanan dan stuorra lávu olggobeallai gos ledje eanaš doalut

Ođas | Almmuhuvvon

Det var en stor begivenhet, der samene både fra Norge, Sverige, Finland og Russland var samlet, samt andre enn samer. Der ble det holdt gudstjenester, konserter, ungdomstreff ja det ble også diskutert viktige samfunnstemaer.

Sentralt i kirkedagene var, hvordan kirken kan bistå oss med å utvikle det samiske samfunnet og å fremme samiske rettigheter. Temaene var bl.a. forsonings- og sannhetskommisjonen, retten til land, miljøforurensning, klimaforandring og inngrep.

– Det er viktig å samles

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren mener det er viktig at samene kan samles der kristendommen og samisk åndelighet er lagt til grunn for begivenheten. Hun presiserer at guds tro er viktig for mange samer.

Kirken kan bistå oss samer med å fremme våre rettigheter. For eksempel har kirken på svensk side arbeidet for at myndighetene bør ratifisere ILO-konvensjonen nr. 169, og dette er med på å gjøre kravet fra samene sterkere.

Lávvudebatt 

Fjellgren deltok i lávvu-debatten der temaene var klimaendringer, tradisjonelle samiske næringer og inngrep, også samene på finsk og svensk side deltok.

– Utfordringene i hele Sápmi er like, og jeg er takknemlig for å kunne fortelle om situasjonen i våre områder. I dag er det vanskelig å spå været. I vinterstid har vi hardt vær og oftere mildvær. Dette påvirker jordbrukerne, reindriftsutøverne, fiskerne og utmarksutøverne. Dersom vi skal kunne tilpasse oss klimaendringene, så må vi ha mulighet til å utarbeide regler selv.

Fjellgren ønsker at kirken i fremtiden kan være i spissen for utviklingen av menneskerettigheter, samt samiske saker.

govva 5.jpg
FOTO | Oasálastit digaštallamis dálkkádatrievdadusaid birra. Dag Hedin, birasteologa Luleju bismagottis, Aslat Holmberg, sámepolitihkkár Suomas, Nilla Inga, jođiheaddji Leavás čearus Ruoŧa bealde, ja sámediggeráđđi Inger E. Eriksen Fjellgren

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!