Samisk bygningsvern - Viktig kulturhistorie

– Eldre samiske bygninger bekrefter vår historie, vår tilstedeværelse, familiehistorier og identitet. Det sier sametingspresident Vibeke Larsen som deltok på avslutningsmarkeringen for det samiske bygningsregisteringsprosjektet på Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes kommune.

Ođas | Almmuhuvvon

Sametinget har i samarbeid med Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet identifisert og registrert samiske bygninger bygd før 1925. Formålet for prosjektet har vært å skaffe oversikt over fredete samiske bygninger i Norge.

I løpet av prosjektperioden fra 2011 har det blitt registrert i underkant av 1000 bygninger, fra Røros i sør til Tana i nord.

Tirsdag 29. august ble avslutningen av det samiske bygningsregistreringsprosjektet markert på Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes kommune. H.K.H. Kronprins Haakon deltok på markeringen.

Kronprins Haakon hilser på barn (Foto Jan Roger Østby).JPG
FOTO | Sølve (5 år) og Sofie (5 år) overrekker blomster til H.K.H. Kronprins Haakon (Foto Jan Roger Østby).

– Gállogieddi markerer avslutningen av et stort og viktig arbeid for å ta vare på vår samiske kulturhistorie, sier H.K.H. Kronprins Haakon i sin tale.

– En stor innsats er blitt lagt ned i arbeidet med å dokumentere samisk tilstedeværelse og samisk historie - fra Tana i nord til Røros i sør, sier Kronprins Haakon.

nne Kaisa Partapuoli underholder (Foto Jan Roger Østby).jpg
FOTO | Ánná Kaisa Partapuoli underholder (Foto Jan Roger Østby)
Publikum Gállogieddi (Foto Jan Roger Østby).JPG
FOTO | Publikum Gállogieddi (Foto Jan Roger Østby)

Synliggjør samisk kultur og historie

Sametingspresident Vibeke Larsen sier at registreringene bidrar til å synliggjøre samisk kultur og identitet både lokalt og nasjonalt.

Larsen sier at registreringsarbeidet har skapt forventninger, både hos huseiere og lokalsamfunn om å sikre byggene for fremtiden.

– Registreringsarbeidet har lagt grunnlaget for en fremtidig forvaltning av byggene, og vi må sammen med Riksantikvaren og Klima og miljødepartementet følge opp dette viktige arbeidet, sier Larsen.

Guiding Gállogieddi (Foto Jan Roger Østby).jpg
FOTO | Kronprinsen i Gállogieddi (Foto Jan Roger Østby)
Kronprinsen lærer restaurering i Borri_Foran (Foto Mia De Coninck).JPG
FOTO | Kronprinsen fikk innføring i praktisk restauringsarbeid (Foto Mia De Coninck)

I forbindelse med markeringen besøkte H.K.H. Kronprins Haakon Borri i Skånland. Der fikk kronprinsen innføring i praktisk restauringsarbeid. I Borri restaureres en låve fra midten av 1800-tallet

Viktig arbeid

Riksantikvar Jørn Holme sier at Sametinget har gjort en formidabel innsats for å identifisere og registrere samiske bygninger som er bygget før 1925.

– Nå har vi endelig fått oversikten over dette. En oversikt som gjør det mulig å forvalte disse bygningene på en god måte. Vi trenger en kunnskapsbasert forvaltning, enten det gjelder klimapolitikk, ulv, havområder eller samiske bygninger, sier Riksantikvar Jørn Holme.

Godt samarbeid

– Vi takker alle huseierne, samarbeidspartnere og frivillige i forbindelse med arrangementet på Gállogieddi og Borri, sier Larsen.

Sametingspresident Vibeke Larsen sier at Sametinget har trålet hele Sápmi på kryss og tvers med fotoapparat, målband og skissepapir, sett bygninger i ulik tilstand, møtt folk og fått informasjon om bygningene.

Kronprins Haakon hilser på Therese Olsen og Lemet Máhtte Eira Sara (Foto Jan Roger Østby).JPG
FOTO | Kronprins Haakon hilser på Therese Olsen og Lemet Máhtte Eira Sara (Foto Jan Roger Østby)

Les mer:

http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=157348&sek=26939

http://www.kongehuset.no/tale.html?tid=157347&sek=26947&scope=27247

http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Markering-av-samiske-bygningsregistreringer

https://www.sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-og-kulturvern#section-Samisk-bygningsvern

https://sametinget.no/Arrangementer/Avslutningsmarkering-av-det-samiske-bygningsregistreringsprosjektet

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!