Sametingspresidentens tale til rådets beretning

Sametingspresident Vibeke Larsen la frem rådets beretning for Sametinget plenum 8. mars 2017 med denne talen:

vibekelarsen_plenum_ny.jpg

Ođas | Almmuhuvvon

Møteleder,
Jeg innleder med et alvorlig tema som er både smertefullt og trist for vårt samfunn. Like fullt er det svært nødvendig å snakke om det. Vi må erkjenne overfor oss selv at det har etablert seg en ukultur der vi tier fremfor å heve stemmen – der vi ser ifra om at vi ikke aksepterer vold.

I dag, på kvinnedagen, presenterer Sametinget og Justisdepartementet en forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, som belyser hvordan samiske voldsutsatte blir møtt av hjelpeapparatet. Rapporten peker på at dette er et tema der taushet og tabuene rår. I tillegg viser rapporten at det er lav tillit hos den samiske befolkningen til både hjelpeapparat og politi. Rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» viser tydelig at vi har en vei å gå i det samiske samfunnet. Vi må ta et oppgjør med en usunn taushetskultur, og vi må etablere en nulltoleranse for vold. Det er et arbeid som Sametingsrådet vil følge opp i videre dialog med sentrale myndigheter. Vi skal være tydelige på at vi behøver særskilte tiltak for å komme dette til livs, og at vi vil prioritere dette høyt.

Møteleder,

Det samme gjelder Sametingets oppfølging av NOU 2016: 18 Hjertespråket som nå er ute på høring. Om én uke går høringsfristen ut, og for Sametingsrådet har det vært svært viktig å involvere og engasjere det sivile samiske samfunnet. Vi ønsker at Hjertespråket-utredningen skal være et av de viktigste styringsdokumentene i utformingen av fremtidig samepolitikk innenfor mange områder også nasjonalt. Vi må derfor sørge for at denne NOU-en ikke blir liggende i en skuff.  Sametinget har selv arrangert en rekke høringsseminarer om Hjertespråket i tillegg til å ha deltatt på flere i regi av andre for å skape mest mulig oppmerksomhet om rapporten i det samiske samfunnet. Vi har besøkt sørsamiske, lulesamiske og nordsamiske språkområder, og fått innblikk i mange ulike problemstillinger knyttet til de samiske språkene i møte med det offentlige Norge. Mange av temaene som folk har vært opptatt av handler om å sikre språkets overlevelse fra generasjon til generasjon: om viktigheten av å etablere samiske barnehager med kompetente, samiskspråklige ansatte, om rekruttering av samisk fagpersonell til skolesektoren, om viktigheten av å snakke sitt hjertespråk i møte med helsevesenet. Utredningen foreslår over hundre tiltak for våre språk, og Sametingsrådet oppfordrer både privatpersoner, organisasjoner, institusjoner og næringsaktører om å si sin mening om disse før høringsfristen går ut om én uke. For hvis det samiske samfunnet ikke sier ifra om at de anser disse tiltakene som gode og nødvendige, hvordan kan vi da forvente at storsamfunnet vil mene det? Forslagene bunner i det som er Sametingets hovedmål for utviklingen av samiske språk, nemlig å øke antall språkbrukere og å øke bruken av de samiske språkene i samfunnet. Det krever en felles innsats, og det krever vår fulle oppmerksomhet i tiden fremover.

Møteleder,

            Som kanskje de fleste i denne salen har fått med seg så har jeg meldt meg ut av Arbeiderpartiet, og sametingsrådet har den siste tiden bestått av president og 3 rådsmedlemmer.

Samarbeidspartene er fortsatt enig om at tiltredelseserklæringen og samarbeidsavtalen mellom Ap, Arja og Høyre står ved lag. Og det vil innen kort tid bli utnevnt det 4.rådsmedlemmet fra Ap.

Møteleder,

Jeg vil avslutte med et tilbakeblikk på det som vil stå igjen som et av de fineste minnene fra dette året for det samiske samfunnet. I ei hel uke var – det som virket som hele Sápmi – samlet på historisk grunn i Tråante. De mange møtene mellom samer fra alle de fire landene forsterket vår selvfølelse som ett folk. Det var både sterkt og naturlig å skue utover et mangfoldig, samisk folkehav på Torvet i Trondheim på vår nasjonaldag. Og mang en nordmann ønsket oss til lykke – på samisk!

Jeg var nylig på besøk igjen i det sørsamiske området. Det er helt tydelig at starten på Tråante 2017 har vært en vitamininnsprøytning for det sørsamiske samfunnet, og mange sier at de har fått en ny giv og kampvilje. Det samiske samfunnet som helhet har fortsatt mange viktige kampsaker. Vi kan håpe på at den nasjonale interessen som det samiske fikk under Tråante, også har gitt oss mange nye allierte i arbeidet videre.

Møteleder,
Selv om jubileumsuka Tråante er avsluttet, er det fortsatt mange andre spesielle og viktige markeringer som vil komme i løpet av dettte året. Den sørsamiske kvinnen Elsa Laula Renberg fikk mye oppmerksomhet under Tråante-uke, men Sápmi har mange andre helter. Noen av dem vil vi huske og feire i løpet av dette året. En av dem var Daniel Mortenson, en sterk leder både innen reindrifta og politikken. Han vil få mer plass under seminaret som arrangeres i det sørlige Sápmi senere i sommer.

Med dette har jeg lagt frem rådets beretning. Jeg takker for oppmerksomheten.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!