Revidert nasjonalbudsjett må være et signal om å løfte samisk språk og kultur

Regjeringen foreslår  i revidert statsbudsjett torsdag 11. april å øke tilskuddet til samiskspråklige barnehager med 5 mill kr, innlemme Hattfjelldal kommune i det samiske språkforvaltningsområdet og sikre videre drift av Sameskolen i Midt Norge i Hattfjelldal, men regjeringen vil ikke etablere en ny budsjettmodell til Sametinget og samiske formål, slik Stortinget har bedt de om å vurdere.

Ođas | Almmuhuvvon

Regjeringen foreslår  i revidert statsbudsjett torsdag 11. april å øke tilskuddet til samiskspråklige barnehager med 5 mill kr, innlemme Hattfjelldal kommune i det samiske språkforvaltningsområdet og sikre videre drift av Sameskolen i Midt Norge i Hattfjelldal, men regjeringen vil ikke etablere en ny budsjettmodell til Sametinget og samiske formål, slik Stortinget har bedt de om å vurdere. 

-Det er bra at regjeringen foreslår å øke tilskuddet til samiske barnehagetilbud med 5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, men det skulle bare mangle når den norske barnehagesektoren i stortingsperioden har hatt en betydelig økning, sier sametingspresident Vibeke Larsen. 

-Samiske formål, som opplæring, næringsutvikling og kulturtiltak, har hatt en reel nedgang i bevilgningene de siste årene, sammenlignet med tilsvarende norske områder. Jeg velger å forstå den ekstra bevilgningen på revidert nasjonalbudsjett som et signal om at regjeringen i statsbudsjettet til høsten vil løfte budsjettet til Sametinget og samiske formål, sier Larsen.

 Sametinget har vært i konsultasjoner om ny budsjettmodell for Sametinget for å skape større forutsigbarhet og innflytelse over budsjettrammene til Sametinget og samiske formål uten at dette resulterte i noen enighet.  

-Siden Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere en ny budsjettmodell til Sametinget uten at regjeringen kommer med et forslag om dette har jeg forventninger om at Stortinget nå tar ansvar og ber regjeringen om å innføre en budsjettmodell som sikrer Sametinget en innflytelse over budsjettrammene til Sametinget og samiske formål og som legger til grunn at Sametinget er et folkevalgt organ, og ikke en statlig etat, avslutter sier Larsen. 

For mer informasjon:

Sametingspresident Vibeke Larsen, 941 30 116 eller epost: vibeke.larsen@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!