Leserinnlegg: Veiviseren fra Kautokeino

Man kan bare forestille seg hvor tøft den unge reineieren Jovsset Ánte Sara (25) har hatt det i kampen for sitt levebrød mot den norske stat, skriver sametingspresidenten.

31594277465_71898853e7_k.jpg

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Leserinnlegget til sametingspresident Vibeke Larsen sto på trykk i papirutgaven til Nordlys 22. mars 2017.

Den unge reindriftsutøveren fra Kautokeino gikk til sak mot staten etter at Landbruks- og matdepartementet hadde vedtatt at han måtte halvere reintallet sitt fra 150 til 75 rein. Jovsset Ánte Sara har hele tiden påpekt at det er en reduksjon som han ikke kan leve av, noe som også tingretten gav han medhold i. Men staten anket dommen og sist fredag (17.3.17) ble det klart at Sara også vant frem i lagmannsretten.

Hålogaland lagmannsrett la til grunn at det ikke er mulig å drive med økonomisk overskudd med kun 75 reinsdyr og at departementets vedtak dermed er en krenkelse av Sara sin rett til å utøve sin kultur i henhold til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Lagmannsretten er også klar på at det finnes en grense for hvor store inngrep staten kan gjøre i enkeltindividers liv – og at den er overskredet i Jovsset Ánte Sara sitt tilfelle.

Etter 150 år med fornorskning og regulering av reindrifta på andres premisser er det endelig slått fast at det er utøvernes rett til egen kultur som er gjeldende prinsipp, og at andres behov for å regulere reindrifta kommer i andre rekke. Reindriftsloven i seg selv er et manifest på statlig behov for å regulere reindrifta ut fra andres behov og premisser. Denne dommen må bety at reindriftsloven endres slik at den er i henhold til internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter, også FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 som omhandler retten til å utøve sin kultur sammen med medlemmer av sin gruppe.

Historien om den unge reineieren er blitt lagt merke til landet rundt og dommen vil sette et tidsskille der vi kan snakke om før og etter Sara-saken. Lagmannsretten har med denne dommen slått fast at FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 verner om indivitets rett til å utøve sin kultur. Politisk har den lovgivende forsamlingen falt til ro ved å tolke urfolk sin rett til å utøve egen kultur sammen med andre på gruppenivå.

Dommen fra Hålogaland lagmannsrett vil også få betydning i forhold til mange andre saker; saker om inngrep, reguleringssaker, saker som omhandler språk og samisk barnehagetilbud. For kan staten fortsette å regulere bort din rett til å utøve din kultur?

Den norske stat har med denne prosessen utsatt 25-årige Jovsset Ánte Sara for et utilbørlig press. Én ting er å kunne bli fratatt muligheten til å leve av reindrift, noe annet er det å måtte stå i en David mot Goliat-kamp mot den norske stat så tidlig i livet. Jovsset Ánte Sara har vist verdighet og styrke i denne saken. På vegne av mange andre unge samer som vil etablere seg i reindriften, har han tatt kampen og fremført sitt budskap både klart og nøkternt. Han ville bare beholde levebrødet som familien har hatt i generasjoner – og han vant. Det er ikke bare Jovsset Ánte som har vunnet, dommen er en prinsipiell seier for hele samefolket.

I filmen “Veiviseren” fra 1987 blir hovedpersonen på slutten av filmen overlagt hederen med å være siidaens nye veiviser. Dommen fra Hålogaland lagmannsrett vil bli vår veiviser. Takk Jovsset Ánte Sara for din modighet! Vi trenger flere stemmer som deg og vi trenger ansikt til de utfordringer vi står ovenfor. Du er et forbilde for oss alle. Olu giitu!

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!