Jïjnjh gæjhtoe - Tusen takk, Tråante

Sametingspresident Vibeke Larsen takker alle sammen som deltok og arrangerte Tråante 2017. Les hennes kronikk som sto i Adresseavisen lørdag 18. februar.

31947502273_bc019e12d0_z.jpg

Ođas | Almmuhuvvon

Vi har nå lagt bak oss en fantastisk feiring av jubileumsuka under Tråante 2017 der samer fra alle de fire landene igjen samlet seg. Jeg tror at Elsa Laula Renberg ville ha vært svært stolt og glad dersom hun fikk oppleve hvordan den samiske kulturen preget Trondheim gjennom hele uka.

Jeg vil takke dere alle som tok del av feiringen, som vi vil minnes som en opplevelse for livet og som en verdig markering av 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet. Tusen takk til Trondheim by og alle dets innbyggere som tok oss hjertelig imot med vaiende sameflagg og store smil i gatene.

Feiringen av den samiske nasjonaldagen 6. februar betyr mye for oss. Det er en dag hvor vi blir sett og anerkjent – og en dag hvor vi feirer vårt grenseløse fellesskap. Det betyr mye for oss når barnehager, skoler og kommuner flagger med det samiske flagget og feirer dagen med oss. Det varmer våre hjerter og gir oss håp. I år var det veldig rørende å se utover et fargerikt folkehav på Torvet i Trondheim der stolte samer fra alle de fire landene sto side om side med representanter fra majoritetssamfunnene.

Sterke sørsamiske kvinner samlet for 100 år siden samene til det første samiske landsmøtet i 1917. Mye positivt har skjedd siden da, men det er fremdeles langt igjen. Mange av de sakene som Elsa Laula Renberg og landsmøtet jobbet med for 100 år siden er like aktuelle i dag. De samiske språkene er truet, samiske skoler nedlegges, samiske næringer som reindrift og kystfisket blir svekket av vindkraft, gruvedrift og oppdrett i fjordene. Fortsatt er det foreldre som kjemper for en plass for barnet sitt i samisk barnehage eller for at ungene skal få undervisning i og på samisk. Barna er vår fremtid. Det er de som skal bære språk og kultur videre.

I år markerer vi den samiske kampen for demokrati, rettferdighet og mangfold gjennom hundre år. Vi markerer vår historie, vår kultur og språk og vårt felleskap som ett folk. Jubileumsuken i Trondheim har bidratt til at flere har fått mer kjennskap til samisk språk og kultur, og vi har fått mange nye gode venner som bryr seg om det samiske. Det er en god tanke å ha med seg inn i resten av jubileumsåret. Tråante 2017 har gitt oss alle ny giv og håp i arbeidet for samisk demokrati og samfunnsutvikling.  Vi behøver fortsatt deres støtte i arbeidet med å sikre en sterk samisk tilstedeværelse også i framtiden.
 

Jïjnjh heelsegh/Vennlig hilsen

Vibeke Larsen, sametingspresident

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!