Samisk innhold i ordinære læreplaner

Sametinget har fastsatt det samiske innholdet i ordinære læreplaner innenfor rammer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, jf. Opplæringsloven § 6-4.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Læreplanene har implisitt og eksplisitt samisk innhold.

I noen fag er det ikke fastsatt samiske innhold. I slike fag kan det samiske innholdet ivaretas gjennom metodisk tilnærming eller lokal tilpassing.

Les mer:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!