Registrering av samiske kulturminner i Ilfjell og Trollheimen

Stiftelsen Saemien Sijte påbegynte i 2010 registreringer i Trollheimen, med finansiering fra Sametinget. I 2011 fortsatte de med et nytt prosjekt som også var finansiert av Sametinget. Gjennom registreringene som Saemien Sijte har gjort i Trollheimen har det framkommet mange samiske kulturminner.

Ođas | Almmuhuvvon

Samiske spor

Det ble gjort mange nye funn av samiske kulturminner, som reindriftsamiske boplasser, beingjemmer, hellere, fangstgroper og offerplasser. Siden 2010 har det i disse fjellområdene totalt blitt registrert 103 nye kulturminner.

Kulturminner i Ilfjellet

Det ble gjort 35 registreringer i Ilfjellet, hvorav det meste var spredte spor etter nyere tids seterdrift og friluftsliv. Det som overrasket registratorene mest var at de ikke fant beingjemmer og bare en sikker fangstgrop. Slike kulturminner finnes det svært mange av sør og øst for Ilfjellet. Flest funn var det av kaldkilder og melkeplasser for rein. Kaldkildene er oppbevaringssteder i vann der reinmelken kunne stå kjølig. 

Steinring

Det ble registrert en steinring på 5 meter i diameter, med usikker funksjon. Arkeolog Erik Nordberg mener at konstruksjonen ikke er et skyteskjul, men at dette kan dreie seg om et samisk offersted. I en doktoravhandling fra 2016 har Marte Spangen framsatt en teori om at slike steinringer kan være ulvefeller, som senere har blitt hellige steder.

Kokegrop

En kokegrop som er datert ved hjelp av karbondatering viste seg å være fra år 330-200 f.Kr. Den ovale gropen inneholder brente steiner, brent sand og trekull. Kokegroper ble brukt til å tilberede mat. Når steinene var gjennomvarme, kunne man legge på mat innpakket i blader eller never, og lukke gropa med torv. Denne matlagingsteknikken er kjent i mange kulturer over hele verden.

Steinring, mulig offerring.png
FOTO | Geađgeriekkis, vejolaš bálvvusriekkis. Steinring, mulig offerring. Foto: Saemien sijte
Kaldkilde i Ilfjell.png
FOTO | Galbmagáldu Dalietjahkes. Kaldkilde i Ilfjell. Foto: Saemien sijte

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!