Tilskuddsmidler 2020 - Freda samiske bygninger i privat eie

Tilskuddet lyses ut med forbehold om endringer ved Stortingets behandling av statsbudsjett for 2020.

Søknadsfrist: 15.11.2019 23:59

Hvem kan få tilskudd:

  • Private eiere av freda samiske bygninger
  • Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap
  • Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

Hva kan man få tilskudd til:

  • Å utarbeide istandsettingsplaner for freda samiske bygninger
  • Istandsetting av freda samiske bygninger
  • Istandsetting av særlig verneverdige samiske bygninger og anlegg i kystlandskap
  • Kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting av samiske bygninger og anlegg
  • Sikring av freda samiske bygninger i forfall i påvente av plan for istandsetting

All istandsetting - skal skje etter prinsipper som sikrer at opprinnelig materialbruk og håndverkstradisjoner ivaretas.

Tilskuddet gjelder for 2020. Tildeling vil bli gjort innen 1. februar 2020.

Underskrevet søknad med vedlegg sendes til:

Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka/ Karasjok
eller til e-post: samediggi@samediggi.no

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Fagleder Elin Rose Myrvoll, tlf. +47 78 47 40 20
Seniorrådgiver Lars Børge Myklevold, tlf. +47 78 48 42 73
Seniorrådgiver Ingvild Larsen, tlf. +47 78 48 42 77
Seniorrådgiver Kjartan Gran, tlf. +47 78 47 42 84

Her finner du mer bakgrunnsinformasjon:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!