Tilskudd til samiske barnehager og samisk avdeling i norsk barnehage

Sametinget gir tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norsk barnehager som bygger på samisk språk og kultur.

OBS! Søknadsfrist er endret til 15.05.2020.

Søknadsfrist: 15.05.2020 23:59

Åpen søknadsfrist fram til 15.05.2020.

Hvem kan få tilskudd:

  • Samiske barnehager
  • Norske barnehager med samisk avdeling

Hva kan man få tilskudd til:

Barnehager kan få tilskudd til organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur

  • Årsplan og vedtekter skal legges ved søknaden

Prioriteringer:

  • Tiltak som utvikler og bygger på samiske verdier, språk, Kultur og tradisjonell kunnskap

Hvor mye kan man få:

Grunnsats pr. avdeling inntil kr 70 000,-.

Inntil kr 30 000,- pr. samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset til to samiskspråklige ansatte pr avdeling. For deltidsstillinger tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.

Kontaktperson: Anna Kristine Skum Hætta, tlf +47 78 48 42 57, Kathrine Anti, +47 78 47 41 25

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!