Næringsavtale for duodji: Velferdsordninger

Søknadsfrist: Åpen

Hvem kan søke:

  • Duodjiutøvere registrert i duodjiregisteret.
  • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Hva kan man få støtte til:

  • Barseltilskudd
  • For refusjon av tilleggspremie

Hvor mye støtte kan man få:

  • Barseltilskudd på kr. 30 000,-. Grensen for når foreldrepenger kan gis, er 5G.
  • Til gjennomføring av refusjonsordninga for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100 % av pensjonsgivende inntekt fra dag 17. Tilleggspremien er 3,1 % av årsinntekten. Ordningen tilsvarer ordningen i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen.
  • Refusjon av tilleggspremie for sykepengeordningen som NAV fastsetter.

Krav til søknad:

  • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
  • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
  • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Kontaktperson: Cecilie Samuelsen Fagerheim, +47 78 47 41 05, cecilie.samuelsen.fagerheim@samediggi.no

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!