Næringsavtale for duodji: Salgsfremmende tiltak

Sametinget kan gi tilskudd til bedrifter som selger duodji for andre duodjiutøvere.

Søknadsfrist: 18.03.2018 23:59

Hvem kan søke?

Helårsdrevne stasjonære duodjiutsalg som selger eksternt produsert duodji.

Hvor mye støtte kan du søke om?

Sametinget kan bidra med inntil 60 % tilskudd av godkjent omsatt ekstern produsert duodji, maksimalt tilskudd er inntil kr 150 000. Dersom rammen for tilskuddet blir oversteget, vil tilskuddsbeløpets størrelse forholdsmessig reduseres.

Omsetning i 2017 danner grunnlag for beregning av tilskuddet. Egenprodusert duodji kan ikke inngå i beregningsgrunnlaget.

For mer informasjon, se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.: +47 78 47 13

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!