Næringsavtale for duodji: Kompetanse, opplæring og kurs

Sametinget kan gi tilskudd til kompetanse, opplæring og kurs.

Søknadsfrist: Åpen

Hvem kan søke?

Duodjiorganisasjonene og aktører som bidrar til utvikling innen duodjinæringen.

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Du kan søke om inntil 75 % av godkjente kostnader Maksimalt tilskudd er inntil kr 500 000.
 • Det må fremgå av søknaden at kurslærer har tilfredsstillende fagkompetanse i form av relevant utdanning og/eller yrkeserfaring.
 • Følgende opplysninger legges ved søknaden:
  • Kursplan som inneholder nærmere beskrivelse av tiltaket
  • Tidsplan når og hvor kurset skal gjennomføres
  • Antall kurstimer
  • Formål
  • Budsjett- og finansieringsplan
  • Deltakerliste

Det må være minimum 5 deltakere på duodjikurs.

For mer informasjon, se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.: +47 78 47 40 13

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!