Kreativ næring: Etablerertilskudd

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: Kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase 2: Utviklings- og vekstfasen. 

FASE 1: KUNDE- OG PRODUKT-/TJENESTEFOKUS

(informasjon om fase 2 lenger ned på siden)

I denne fasen kan det gis etablerertilskudd til:

 • Testing av et produkt/tjeneste/hypotese, samt betalingsvilligheten til potensielle kunder
 • Kundeundersøkelse – Er det et behov for ditt produkt/tjeneste?
 • Kundeundersøkelsen skal gi svar på et problem/behov i markedet.
 • Er du usikker på hvilke kostnader vi dekker, kontakt Sametinget.

Kriterier:

 • Vi prioriterer bedrifter som har fokus på å skape en helårsarbeidsplass. Planen for dette må fremkomme i søknaden.
 • Beskrivelse av hva som skal gjøres (egen lønn) i perioden må knyttes til målet og kostnadene i prosjektet/tiltaket.
 • Bedriften er registrert som foretak for mindre enn 2 år siden.
 • Du må ha et organisasjonsnummer
 • Søknaden må ha et tydelig mål
 • Før du søker bør du kjenne til mulige konkurrenter eller substitutter til løsningen. Dette må fremkomme i søknaden
 • I søknaden skal det fremkomme en oversiktlig og god plan på hva du skal gjøre hver måned. Dette danner grunnlaget for egen lønn.  

Dette kan du søke om:

 • Det kan gis tilskudd til mindre investeringer, men investeringene kan ikke være hovedkostnaden i prosjektet/tiltaket.
 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr 15 000 pr. måned.  Dersom du har en full- og/eller deltidsstilling, kan egen lønn avkortes.
 • Til kundefokusfasen kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 9 måneder.  
 • Maksimalt tilskudd per bedrift (fase 1 + fase 2) er kr. 400 000.
 • Du kan ikke søke fra begge fasen samtidig.
 • Etablerertilskuddet kan ikke kombineres med annen støtte fra Sametinget.
 • Det må skattes av etablerertilskuddet. Se skatteetaten.no for mer info.

FASE 2: UTVIKLINGS- OG VEKSTFASEN

I denne fasen kan det gis etablerertilskudd til:

 • Utvide markedet ditt nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Utvikling av nye produkter og tjenester med fokus på å skape økte verdier
 • Tydeligere profil
 • Forbedre forretningsmodellen. Du har behov for å avklare om forretningsmodellen er riktig innrettet for det markedet du er inn i.
 • Er du usikker på hvilke kostnader vi dekker, kontakt Sametinget. 

Kriterier:

 • Vi prioriterer bedrifter som har fokus på å skape en helårsarbeidsplass. Planen for dette må fremkomme i søknaden.
 • Beskrivelse av hva som skal gjøres (egen lønn) i perioden må knyttes til målet og kostnadene i prosjektet/tiltaket.
 • Du må legge ved et driftsbudsjett for de neste 3 årene. I driftsbudsjettet må salgsinntektene spesifiseres.
 • Bedriften er registrert som foretak for mindre enn 4 år siden.
 • Du må ha et organisasjonsnummer
 • Søknaden må ha et tydelig mål
 • Du har ambisjoner om å skape vekst
 • Du må synliggjøre potensialet
 • Du har en klar strategi på hvordan du skal skape vekst
 • I søknaden skal det fremkomme en oversiktlig og god plan på hva du skal gjøre hver måned. Dette danner grunnlaget for egen lønn.  

Dette kan du søke om:

 • Det kan gis tilskudd til mindre investeringer, men investeringene kan ikke være hovedkostnaden i prosjektet/tiltaket.
 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr 15 000 pr. måned . Dersom du har en full- og/eller deltidsstilling, kan egen lønn avkortes.  
 • Til vekstfasen kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 9 måneder.  
 • Maksimalt tilskudd per bedrift (fase 1 + fase 2) er kr. 400 000.
 • Du kan ikke søke fra begge fasene samtidig.
 • Du kan søke direkte på vekstfasen og må ikke først få kundefokustilskudd for å være i posisjon til tjenesten, gitt av kriteriene er oppfylt.
 • Dersom du søker direkte på vekstfasen må dokumentasjon fra kundefokus legges ved.
 • Etablerertilskuddet kan ikke kombineres med annen støtte fra Sametinget.
 • Det må skattes av etablerertilskuddet. Se skatteetaten.no for mer info.

Kontaktperson: Rådgiver Kirsten Østby, tlf: + 47 78 47 41 08

Elektronisk søknadsskjema

Driftsbudsjett EXCELL | 12.562 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!