Dårja ja stipenda

Sámedigge háldat muhtem dårjajt ja stipendajt ma li siegen sáme kulturárbev bisodime ja joarkkemin.

Stipenda

Stipenda alep åhpadussaj julevsámegielan jali oarjjelsámegielan, ja sáme giellaåhpadussaj studentajda márkkosáme guovlos

Sámedigge juollot stipendav studentajda gudi alep åhpadusáv julevsámegielan jali oarjjelsámegielan tjadádi, ja studentajda márkkosáme guovlos gudi sáme giellaåhpadusáv tjadádi.Korona virusa diehti guhkiduvvo stipenda åhtsåmusájggemierre vuoratjismáno 30. bæjvváj 2020.

Giella / Opplæring og læremidler
Søknadsfrist: 30.04.2020 23:59

Giellamåvtåstuhttemstipænnda oahppijda joarkkaskåvlån gudi sámegielåhpadusáv válljiji

Sámedigge juollot giellamåvtåstuhttemstipendajt oahppijda gænna li sámegiella fáhkan joarkkaskåvlån.Korona virusa diehti guhkiduvvo stipenda åhtsåmusájggemierre vuoratjismáno 30. bæjvváj 2020.

Opplæring og læremidler / Giella
Søknadsfrist: 30.04.2020 23:59
Søknadsfrist: 25.02.2020 23:59
Søknadsfrist: 01.02.2020 23:59

Dårja

Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å opprettholde et variert organisasjonsliv og sikre organisasjonene et stabilt økonomisk fundament.

Søknadsfrist: 20.04.2020 23:59

Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre det finansielle grunnlaget til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Søknadsfrist: 20.04.2020 23:59

Samisk reiseliv: Utviklings- og investeringstiltak

Samisk reiseliv er definert som reiseliv der samiske kulturelementer utgjør en sentral del av virksomheten. 

Næring

Kreativ næring: Utviklings- og investeringstiltak

Samisk kreativ næring er definert som bedrifter og andre aktører som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.

Næringer / Kultur / Næring

Kombinasjons- og utmarksnæring: Etablerertilskudd

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: Kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase2: Utviklings- og vekstfasen. 

Næring

Samisk reiseliv: Etablerertilskudd

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase 2: utviklings- og vekstfasen

Næringer / Næring

Kreativ næring: Etablerertilskudd

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: Kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase 2: Utviklings- og vekstfasen. Søk om etablerertilskuddet

Næringer / Næring

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!