Styremøte i Samisk Parlamentarisk Råd - Inari

24.1 - 10:00

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) deltar på styremøte i SPR fredag 24. januar kl. 10.00 - 17.00 (lokal tid), på Sajos i Inari, Finland.

Møtedeltakere vil være Tiina Sanila-Aikio, Aili Keskitalo, Per-Olof Nutti, Tuomas Aslak Juuso, Ronny Wilhelmsen, Håkan Jonsson, Risten Mustonen (SPR-N).

Forslag til saksliste:

SPR s 1/2020 Åpning av møte, møtets gyldighet og beslutningsmyndighet og revisjon av protokollen
SPR s 2/2020 Godkjenning av sakslista som arbeidsorden for møtet
SPR s 3/2020 Kontroll og godkjenning av styrets protokoller 05/2019 og 06/2019
SPR s 4/2020 Referat
SPR s 5/2020 Aktuell informasjon (fra de ulike sametingene) Samisk parlamentarisk råd 2 (2)
SPR s 6/2020 Urfolksspråkåret 2019, sluttdokumentet og UNESCO-konferansen
SPR s 7/2020 Gollegiella – oppnevning av vurderingskomité for språkprisen
SPR s 8/2020 Samerådets EU prosjekt (Filling the EU-Sápmi knowledge gaps)
SPR s 9/2020 Situasjonen til urfolket i Russland og SPR sitt  valg av side
SPR s 10/2020 Grenseløs samiskopplæring – arbeidsgruppens sluttrapport
SPR s 11/2020 Invitasjon til å delta i Arctic Winter Games
SPR s 12/2020 Koordinering av internasjonale saker
SPR s 13/2020 Aktuell informasjon om WDAS-samarbeidet
SPR s 14/2020 ISFI og samarbeidsforslaget fra Sámi Filbmabargiid Searvi
SPR s 15/2020 Valg av tema for Samisk parlamentarikerkonferanse 2020
 SPR s 16/2020 Interreg 2021 - 2027 – saksinformasjon
SPR s 17/2020 Samordning av sametingsvalgene – felles valgdag
SPR s 18/2020 Utvidelse av komiteen for samisk etniske kjennetegn med varamedlemmer
SPR s 19/2020 Andre saker
SPR s 20/2020 Avslutning av møtet

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!