Seminar om samer, deltakelse og demokrati - Røros

29.1 - 09:30

Sametinget inviterer til seminar på Røros for å øke innsikten og forståelse av hva det innebærer å styrke samisk deltakelse for demokratiske beslutninger og i styringen av utmarka.

Sted: Røros, Storstuggu

Tidspunkt: 29. januar kl 9.30-17.00.

Deltakere betaler reise og opphold selv. 

Foreløpig program

0930-0940: Direktør på Sametinget Rune Fjellheim: Velkommen til Røros og innhold om dagen.

0940:0955: Ordfører i Røros Isak Veierud Busch: Røros som samisk språkforvaltningsområde

0955-1010: Fylkeskommunen i Trøndelag Gjertrud Berg: Samepolitikk i Trøndelag.

1010-1025: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR): Samisk deltakelse i regional- og lokalpolitikken.

1025-1055: Pause.

1055-1125: Fagkonsulent Røros Museum Jenny Fjellheim: Samer i sør – Historiske linjer.

1125-1145: Sametinget ved Sunniva Skålnes: Sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse i arealplanleggingen.

1145-1200: Spørsmål og kommentarer.

1200-1300: Lunsj.

1300-1325: Leder i Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt) Lars Aage Bransfjell: Presset på utmarka – Erfaringer fra reindrifta.

1325-1345: Grunneiere Per Albert Sødal: Utfordringer og løsninger i utmarka.  

1345-1410: Pause.

1410-1440 Leder i Trøndelag Bondelag Kari Åker: Jordbrukets og reindriftas felles interesser – hvordan samarbeide.

1440-1505: Leder i Statsallmenningsutvalget Karl Arne Utgård: Rettigheter og samarbeid - forslag til ny fjellov

1505-1525: Spørsmål og kommentarer.

1525-1555: Seniorrådgiver i Sametinget Torvald Falch: Konsultasjoner - hva er det?

1555-1625: Seniorrådgiver i Sametinget Torvald Falch: Konsultasjoner som samtaledemokrati.

1625-1700: Spørsmål og kommentarer

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!