Seminar om reindriftens tradisjonelle kunnskap om rovvilt

19.3 - 15:00
20.3 - 15:00

Miljødirektoratet avholder i samarbeid med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) et seminar om tradisjonell samisk kunnskap om reindrift og rovvilt. Formålet med seminaret er å diskutere hvordan man kan definere reindriftsnæringens erfaringsbaserte kunnskap om reindrift og rovvilt, og hvordan denne kunnskapen kan samles inn og brukes sammen med kunnskapsgrunnlaget om rovvilt.

Seminaret er ikke åpent for alle. Deltakere vil være inviterte utøvere og foredragsholdere.

Sametingsråd Berit Marie Eira deltar fra Sametingets side. 

Seminaret holdes på Sametinget i Karasjok. 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen tlf. 78 48 42 72.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!