Plenumsmøte 25. - 28. september

25.9 - 09:00
28.9 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 10. – 14.09.18 og Sametingets plenumsmøte 24. – 28.09. 2018.

Sametingets plenumsmøte starter tirsdag 25. september kl. 09.00 og avsluttes fredag 28. september innen kl. 15.00.
Mandag 24. september er satt av til gruppemøter.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

041/18 Konstituering
042/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
043/18 Kunngjøring av nye saker
044/18 Spørsmål til Sametingsrådet
045/18 Sametingrådets redegjørelse om Sametingets næringspolitikk
046/18 Sametingsrådets redegjørelse – Fornyelse av læreplanverket Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet - samisk
047/18 Sametingets rapportering til ILO 2018
048/18 Sametingets årlige sak om fiskeripolitikk
049/18 Formidling av samisk litteratur
050/18 Orientering om de bykommunale samarbeidsavtalene
051/18 Orientering om de regionale samarbeidsavtalene
052/18 Finnmarkseiendommen – Samstyring
053/18 Samisk språkområde

Saksdokumenter

Møtet streames direkte på Sametingets nett-TV

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!