Informasjonsmøte om forskningsprosjekt om tamrein og kongeørn - Tromsø

24.1 - 11:00

Sametingsråd Hans Ole Eira (SP) deltar på informasjonsmøte om forskningsprosjekt om tamrein og kongeørn med Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og reinbeitedistrikter i Troms og Finnmark.

Møtet er i Tromsø fredag 24. januar 2020, kl. 11.00 – 15.00.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!