Halvårig møte med Kommunal og moderniseringsdepartementet

Sametingsrådet har halvårig politisk møte med Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) i henhold til konsultasjonsavtalen 11. september 2019.

11.9 - 10:00

Møtet er i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 11, Oslo. Møtet er berammet fra kl. 10.00 – 12.00, med påfølgende lunsj.

Her er sakslista:
 

  • Språksaker- Oppfølging av Hjertespråket – prosess og tidsplan- Språkåret, språkløftet og språkuka – anmodning om deltakelse- Nye Narvik og språkrettigheter – drøfting av løsninger 
  • Konsultasjonsloven – prosess
  • Prop. 134L - endring i Finnmarksloven
  • Stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv- Orientering om rådets sak til plenum- Neste års melding - samarbeid/prosess og tema. 
  • Utbygging av Beaivváš Sámi Našunálateáhter og Samisk videregående skole
  • Status i arbeidet mot vold i nære relasjoner

 

Deltagelse fra sametingsrådet:

Sametingspresident Aili Keskitalo

Rådsmedlem Silje Karine Muotka

Rådsmedlem Henrik Olsen

Politisk rådgiver Eirik Larsen

 

Deltagelse fra administrasjonen:

Avdelingsdirektør Anne Britt Klemetsen Hætta

Avdelingsdirektør Tommy Somby

Avdelingsdirektør Hege Fjellheim

Fagleder Carl Erik Moksness

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!