Árranságastallan (samtale) - Samisk barnehagepedagogikk i forhold til samisk språk og naturforståelse - Røros

19.3 - 09:30

Sametinget har startet prosjektet “Sámi mánát ođđa searvelanjain” (SáMOS) (norsk: Samiske barn i nye pedagogiske rom) som har som hovedformål at innholdet i samiske barnehager skal bygge på samisk filosofi, der samiske verdier, samisk naturfilosofi, språk, kultur, ledelse og tradisjonskunnskap bærer det pedagogiske arbeidet.

SáMOS skal bidra til utvikling av samisk barnehagepedagogikk og didaktikk med grunnlag i samisk filosofi, og fremme en ny arbeidsmåte som svarer til den samiske tenkemåten i de ulike områdene i Sápmi, der samiske verdier, dekolonisering og selvbestemmelse ligger til grunn. Dette krever kompetanseheving til ansatte i samisk språk, kultur og tradisjonellkunnskap.

SáMOS inviterer samiske barnehageeiere, barnehageledere, barnehagelærere og andre interesserte til Árranságastallan (samtale) sammen med forskere. Formålet er å samtale om hvordan samisk barnehagepedagogikk kan fremmes gjennom samisk språk og naturforståelse.

Sted: Røros hotell, Røros
Dato: 19. mars 2019, kl. 09.30-15.30
Tema: Samisk barnehagepedagogikk i forhold til samisk språk og naturforståelse

Program Árransamtale Røros PDF | 441.316 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!