Sametingspresidentens tale ved kultursti-åpning i Trollholmsund

Sametingspresident Aili Keskitalo åpnet fredag 13.9 kulturstien i Trollholmsund i Porsanger kommune. Her er talen hennes:

 

Ođas | Almmuhuvvon

Kjære alle sammen. Det er en glede for meg å få åpne kulturstien. Stien er et resultat av svært godt samarbeid mellom Porsanger kommune og Sametinget. Jeg er veldig glad for at kommunen er opptatt av å vise fram og forvalte sin samiske kulturhistorie. 

Činavuohppi eller Trollholmsund er et populært turområde for lokalbefolkningen, og den mest kjente turistattraksjonen i kommunen. Besteforeldre har i generasjoner fortalt historien om disse trollene, og om andre naturformasjoner. Slike sagn forklarer hvordan landskapet ble formet.

Den samiske fortellertradisjonen er langt eldre enn det skriftlige kilder kan påvise. Og fortsatt er muntlige fortellinger viktig i den samiske kulturen. Sametinget synes det er veldig fint at den gamle sjøsamiske fortellertradisjonen gjøres kjent og videreføres gjennom skilting og tilrettelegging.  

Når vi ser det fysiske landskapet rundt oss er det viktig å huske på at dette også er et mytisk landskap. Sagnet om trollene starter på Finnmarksvidda etter et tjuvraid. Trollene har med seg en stjålet kiste med gull på sin vandring. Etter hvert kom de ned til fjorden der lokalbefolkningen skremte de ut mot Trollholmsund. Her står de, den dag i dag, som dolomittsøyler. Kulturstien og sagnet er en veiviser i Porsangerlandskapet, men gir også en moralsk pekepinn: det straffer seg å stjele.

Hendelser underveis i fortellingen finner vi igjen som samiske stedsnavn i landskapet. Tilretteleggingen er derfor et godt eksempel på synliggjøring av samiske språk. Denne samiskspråklige dimensjon er spesielt gledelig når vi i år feirer FNs Internasjonale år for urfolksspråk. Hele historien om trollene kan dere lese på skiltet nede ved fjorden der de står.

Jeg håper at stien kommer til nytte og glede for lokalbefolkning og besøkende. Til lykke med dagen. Lihkku beivviin!   

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!