Samarbeidsavtale mellom Sametinget og KS

Sametinget og KS har i dag signert en samarbeidsavtale som skal sikre et formalisert og systematisk samarbeid i saker med felles interesser. 

DSC_2781.JPG

Ođas | Almmuhuvvon

Fylkesstyret i KS Finnmark etablerte i 2016 kontakt med Sametinget og det har siden vært dialogmøter med Sametingsrådet. KS og Sametinget har siden 2017 hatt dialog om flere saksområder med felles interesser. Samarbeidsavtalen kommer som et resultat av denne dialogen.

Våren 2020 etableres et nettverk for kommuner i samisk språkforvaltningsområde etter initiativ og forarbeid i disse organene.

Sentrale samarbeidsområder
Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og KS er i denne avtaleperioden knyttet til disse områdene:

NOU 2016:18 Hjertespråket.
Samisk språk og kultur i kommunesektoren.
Rekruttering av fagpersonell med samisk språk- og kulturkompetanse.
Digitalisering og samisk språk i kommunene.
Samisk språk og kultur i barnehage og skole.
Vurdere etablering av nettverk for kommuner med samisk befolkning.
Dialog om konsultasjonsordningen.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!