PRM: Støtter sørsamisk barne-TV med 300.000 kroner

Sametingsrådet gir 300.000 kroner i støtte til produksjonen av “Sööfe», en sørsamisk barne-TV serie som retter seg mot eldre samiske barn.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Det er produksjonsselskapet TMM produksjoner AS som har søkt Sametinget om støtte til produksjonen av den sørsamiske barne-TV serien “ Sööfe”. Serien handler om å ha tilhørighet til to ulike kulturer, der man følger 11-årige Sööfe, som i løpet av serien beveger seg fra å være mest ”storsamfunns-norsk” til å bli ei stolt sørsamisk jente med sterke følelser for det tradisjonelle reineierlivet.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen sier at det er viktig å støtte opp under produksjoner som retter seg mot samiske barn og unge. Det finnes svært få tilbud til denne gruppen, spesielt til lule- og sørsamiske barn.

– Vi er veldig glade for å kunne gi støtte til dette prosjektet. Serien har et spennende tema, som mange samiske barn kan kjenne seg igjen i. Serien presenterer et bilde av den samiske kulturen i skjæringspunktet mellom det tradisjonelle og det moderne. Det viser en mangfoldig samisk kultur, og er en viktig fremstilling for både samiske og ikke-samiske barn, sier sametingsråden.

Medietilbud på samisk

Bevilgningen fra sametingsrådet er i tråd med prioriteringene i Muohtačalmmit-erklæringen, sametingsrådets tiltredelseserklæring, der man blant annet understreker viktigheten av å sikre for at de samiske språkene høres og brukes. Sametingsrådet er i tillegg også opptatt av å sørge for et godt medietilbud til samiske barn og unge.

– Samiske barn og unge har behov for medietilbud som speiler deres egen virkelighet på sine egne språk, på en engasjerende måte. Det er en styrke for barns identitet og er også en arena for språket. Derfor er det svært viktig å tilrettelegge for slike prosjekter av god kvalitet, sier Mikkelsen.

Produksjonen av den sørsamiske barne-TV serien “ Sööfe” er et samarbeid mellom TMM produksjoner AS og NRK Super og NRK Sápmi, og serien vil sendes på NRK.  Det er det samme produksjonsselskapet som har stått bak den sørsamiske barne-tv serien “Laara og Leisa”, som også ble sendt på NRK.

Sametingsrådet har gitt tilsagnet på 300.000 kroner fra budsjettpost om regionalutviklingsprosjekter.

For intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, telefon: 917 42 161

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!