PRM: Senter for Nordlige folk får støtte til utviklingsprosjekt

Sametingsrådet bevilger 150 000 kroner i støtte til Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for Nordlige folk i Kåfjord til forprosjekt hvor man skal utrede utbygging med utgangspunkt i Áillohaš/Nils-Aslak Valkeapää.

Ođas | Almmuhuvvon

Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med en museumsavdeling. Senteret samarbeider i forprosjektet med Stiftelsen Lásságámmi, som forvalter rettighetene til Áillohaš/Nils-Aslak Valkeapää sine åndsverk.

Henrik Olsen (Foto - Kenneth Hætta).jpg

Henrik Olsen (Foto: Kenneth Hætta)

I forprosjektet vil de utrede muligheten for fast utstilling og magasin for Stiftelsen Lásságámmi i senteret. Utstillingen skal omfavne hele Valkeapääs kunstneriske produksjon og samle fortellingen om en stor og betydningsfull samisk kunstner. Innholdet i utstillingen vil derfor omfatte lyd, bilde, litteratur, musikk og film, noe som krever digitale løsninger.  

Sametingsråd Henrik Olsen (NSR) sier at dette er et prosjekt som vil utvikle begge institusjonene, samtidig som det vil være være et viktig bidrag til tilgjengeliggjøring og formidling av Nils-Aslak Valkeapääs kunst.

– Det er i tillegg et viktig steg i retningen av å bevare Áillohaš sine verk for ettertiden. Satsningen på å få på plass et arkiv/magasin må også kunne ses i sammenheng med Bååstede-prosjektet og oppfylling av de krav som museer har med tanke på oppbevaring av gjenstander, sier Olsen.

Prosjektet har i tillegg et langsiktig mål om å kunne gi rom for at kunstnere som hospiterer på Lásságámmi ved å tilby dem en mulighet til å også stille ut sin kunst i midlertidige utstillinger ved lokaler på Senter for nordlige folk.

– Nye arenaer for formidling av samisk kunst og kultur er viktig, spesielt for kunstnere som ikke er etablerte enda. Et slikt tilbud vil kunne være med på å løfte frem flere samiske kunstnere i mange sjangre, sier Olsen.

Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen Institusjonsutvikling.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!