PRM: Gir støtte til utviklingsprosjekt som skal styrke landbruket i Storfjord

Sametingsrådet har innvilget 300.000 kroner i tilskudd til Storfjord kommune til prosjektet «Styrking av landbruket i Storfjord».

Ođas | Almmuhuvvon

Dette er et 3-årig prosjekt med mål å opprettholde og øke dagens produksjoner i det tradisjonelle jordbruket, styrke næringsgrunnlaget gjennom tilleggsnæringer, økt aktivitet i skogbruket og ta ut merverdier gjennom foredling av gårdens og bygdas produkter.

IMG_E3390.JPG

Sametingsråd Silje Karine Muotka

FOTO | Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Landbruket i Storfjord har hatt en svært negativ utvikling over mange år. Storfjord kommune har derfor gjennomført et forprosjekt for å se på mulighetene for å styrke landbruket i kommunen. Resultatene viser at det er et stort potensial for å utvikle landbruket i kommunen. Dette gjelder både innen tradisjonelt jordbruk med husdyrhold, dyrking, skogbruk og bioenergi, og tilleggsnæringer som reiseliv.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) synes det er positivt at Storfjord kommune nå tar initiativ til å sette i gang et oppfølgende prosjektet som bygger på de oppløftende resultatene som forprosjektet har gitt.

– Landbruket i kommunen er en næring som betyr mye for å beholde bosettingen og bidra til utvikling i kommunen. Forprosjektet som er gjennomført har avdekket at mange unge er interessert i å ta utdanning innen landbruk og viser interesse for å skape seg en framtid innen landbruksyrket, sier Muotka.

Tilskuddet er bevilget fra tilskuddsordningen primærnæringer. Målet for denne tilskuddsordningen er økt antall arbeidsplasser i primærnæringene innen 2025. I tilskuddene som går til jordbruk prioriteres i år ombygginger og tilbygg til eksisterende driftsbygninger, tilretteleggende tiltak og prosjekter som bidrar til rekruttering, høyere verdiskaping og utvikling av jordbruksnæringen.

– Jeg har stor tro på at prosjektet vil gi en positiv utvikling i landbruket i Storfjord og det er spesielt viktig at ungdom velger å satse på et yrke innen landbruket, og at det legges til rette for at ungdom kan skape seg en fremtid innen landbruket, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!