PRM: Drag IL får støtte til å planlegge allhus

Sametingsrådet gir 200.000 kroner i støtte til Drag IL til forprosjektet «allhus på Drag».

Ođas | Almmuhuvvon

Målet med forprosjektet er et ferdig prosjektert bygg for et allhus. Allhuset skal ligge i umiddelbar nærhet til skolen og kunstgressbanen på Drag i Tysfjord.

I dag skjer alle tilsvarende aktiviteter i en gymsal på Drag skole, hvor kapasiteten er sprengt. Det er et aktivt idrettsmiljø på Drag, og det er et behov for et møtested for befolkningen og flere tilbud for barn og unge. Innholdet i allhuset vil være en typisk hall med fleridrettsbruk.

Allhuset skal også være en møteplass for ungdommer utover det rent idrettslige, blant annet som øvingslokaler for musikk, dans og scenekunst. Kultur- og miljødelen i allhuset er like viktig som idrettsdelen. I tillegg skal det også utformes et stort kjøkken i allhuset.

– Som vi vet er kjøkkenet selve hjertet i det samiske hjemmet og det er derfor gledelig å se at det planlegges at allhuset skal brukes til flere aktiviteter enn idrett. Vi vet at det blant annet finnes et aktivt dansemiljø for barn på Drag og dersom de kan få egne arealer til sin aktivitet er dette meget gledelig og viktig, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Allhuset skal også være en møteplass for ungdom på kveldstid, som lokale for e-sport, eller gaming.

Utgangspunktet er at (Nye) Hamarøy kommune blir eier, byggherre og driver allhuset, men på grunn av kommunens stramme økonomi skal det aller meste av nødvendig kapital skaffes fra private sponsorer.

– Allhuset vil like mye være et kulturprosjekt som et idrettsprosjekt, og befolkningen i området har behov for en møteplass, nå som det samisk-dominerte Drag skal bli en del av en ny kommune, sier Muotka.

Tilskuddet på 200.000 kroner er bevilget fra tilskuddsordningen Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!