PRM: Bevilget tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager

Sametinget gir tilskudd til barnehager som arbeider aktivt med å styrke og utvikle samisk språk i barnehagen. Sametingsrådet har i desember 2019 bevilget 2 129 400 kroner i tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager, fordelt på 10 prosjekter.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Sametinget fikk i 2019 inn søknader for over fire millioner kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager. Søknader på under 100 000 kroner ble behandlet fortløpende gjennom hele året, mens søknader på over 100 000 kroner ble behandlet av sametingsrådet i desember. Målet for denne tilskuddsordningen er høy kvalitet på samisk språk og kulturarbeidet i barnehagene. I 2019 ble språkbadprosjekter, lokale utviklingsprosjekter, etablering av nye samiske barnehagetilbud og tiltak som styrker språkarbeidet gjennom prosjekter som “giellačeahppi” prioritert.

– NOU 2016:18 Hjertespråket sier at samiske barnehager er det viktigste enkelttiltaket for å sikre, bevare og vitalisere samisk språk. Barn som ikke kan samisk, men skal lære seg, og barn som kan samisk, skal alle få et språktilbud i barnehagen som er tilpasset deres språknivå, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Av de prosjektene som har fått innvilget tilskudd er Læringsverkstedet barnehage Ekornrud i Jessheim, som  får 150.000 kroner i tilskudd til språkbadprosjekt, hvor formålet er å støtte, bevare og utvikle det samiske språk med hjelp av morsmålslærer. De ønsker å jobbe systematisk med samisk språkopplæring og formidling av samisk kultur og tradisjon gjennom hele barnehageåret, slik at det blir en del av barnehagens praksis i fremtiden.

Et annet prosjekt som får tilskudd er Heggelia/Noraførr barnehage i Målselv. De får 122.500 kroner i tilskudd til et utviklingsprosjekt som skal bevare og utvikle samisk språk og kultur for de samiske barna i barnehagen, og formidle denne kunnskapen til andre barn og ansatte i barnehagen. 

– Sametinget vil med sin barnehagepolitikk legge til rette for at barnehager tar i bruk sterke språkmodeller som metode tilpasset den enkelte barnehages lokale behov og språknivå.

Várdobáiki Márkománák samisk barnehage får 300.000 kroner i tilskudd til giellačeahppi, som er et språkmotivatorprosjekt hvor formålet er å sikre barna en god samisk språkutvikling i barnehagen.

– Prosjekter som giellačeahppi er noe vi prioriterer fordi vi ønsker å styrke tilstedeværelsen av samisk språk i barnehager utover daglig bemanning. Det gir barnehagene rammen til å drive et språkarbeid og er med det en verdifull ressurs for barnehager, sier Mikkelsen.

I årets tildelinger prioriterte også sametingsrådet etablering av et nytt barnehagetilbud. Alta kommune får 300.000 kroner i tilskudd til etablering av en ny samisk barnehage, Guovddáš mánáidgárdi. De vil styrke det samiske barnehagetilbudet i kommunen ved etablering av en ren samisk barnehage i kommunal regi.

– Dette tiltaket gir et fullverdig nordsamisk barnehagetilbud, som er svært positivt og viktig for det samiske samfunn og for bevaring og utvikling av samiske språk, sier Mikkelsen.

For intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!