PRM: Ber om raskere avklaring om rovdyrfelling

Sametinget er ikke tilfreds med myndighetenes behandling av fellingstillatelser på rovdyr. Sametingsråd Berit Marie Eira ber myndighetene om å agere raskt.

Pressefoto_BeritMarieEira_Samediggi.jpg
FOTO | Sámediggi/Kenneth Hætta

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Sametinget registrerer at det også i år har vært store kalvetap forvoldt av ørn. Sametingsråd Berit Marie Eira sier at det er for vanskelig å få fellingstillatelse på ørn.

– Jeg føler at Miljødepartementet ikke tar ørneskadene alvorlig, sier Eira.

Et forsøksprosjekt om ørneskader i Troms er ikke satt i gang slik Stortinget har forutsatt. Prosjektet skulle omfatte både sauenæringen og reindriftsnæringen.

Problemene med rovdyr øker fra år til år, og nå gjør også bjørn skade i reinflokker. Denne uken har to bjørner herjet i en reinflokk i Kautokeino og forårsaket store skader, ifølge reindriftsutøverne i området. I dette tilfellet skjedde skaden dessuten utenfor bjørneområdet.

Sametingsråd Berit Marie Eira mener at saksbehandlingstiden på å få tillatelse til å felle bjørn er for lang.

– Det er viktig å få fellingstillatelse i slike saker så fort som mulig for å forhindre større katastrofer. Sametinget forventer at rovviltmyndighetene tar ut skadedyr straks skaden er skjedd. Dette må også gjelde skader som skjer i sauenæringe, sier Eira.

Tar mer hensyn til rovdyr enn beitedyr

Sametingsråden sier videre at Sametinget ikke er fornøyd med at Troms og Finnmark er pålagt å ha seks ynglinger av bjørn.

– I og med at dette bestandsmålet ikke er nådd så må alle søknader om lisensfelling avgjøres av Miljødirektoratet. Det forsinker saksbehandlingstida, som igjen rammer både reindriften og sauenæringen, sier Eira.

Sametingsråden mener at miljømyndighetene tar mer hensyn til rovdyrene enn beitedyrene, og påpeker at det ikke er i samsvar med Stortingets vedtak om at det skal være både beitedyr og rovdyr i Norge.

– I 2015 opplevde vi store tap i saueholdet forårsaket av bjørn, spesielt i Øst-Finnmark. Det ble da ikke gitt tillatelse til å ta ut bjørn. Det er enda et eksempel på at miljømyndighetene tar større hensyn til rovdyr enn til beitedyr, avslutter Eira.

For intervju, kontakt sametingsråd Berit Marie Eira, mob. 913 28 626

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!