PRM: 200.000 kr i støtte til sørsamisk barnehage

Sametingsrådet har bevilget 200.000 kroner til Ysterhagan barnehage - Svaalen goevtese i Røros for rekruttering av sørsamisk barnehagekompetanse.

Ođas | Almmuhuvvon

Den sørsamiske barnehageavdelingen Svaalen goevtese i Ysterhagan barnehage/Luvlege managïerte på Røros ble åpnet i 2016. Underveis har barnehagen støtt på en rekke utfordringer med tanke på at et samiskspråklig barnehagetilbud er organisert som en avdeling i en norsk barnehage. Det er mangel på kvalifiserte samiskspråklige fagfolk i barnehagen, samtidig som det sørsamiske språket er svært sårbart i en norskdominert barnehagehverdag.

Derfor har de startet opp prosjektet Rekruttering av sørsamisk barnehagekompetanse. Formålet er å rekruttere fremtidig sørsamisk fagkompetanse, og å oppfordre og stimulere folk til å ta utdanning innen barnehageutdanning og sørsamisk språkutdanning.

Sametingsrådet bevilger 200.000 kroner til prosjektet fra tilskuddsordningen Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager.

– Prosjektet er svært positivt med tanke på å få flere sørsamisktalende til barnehagen, det er jo der grunnlaget for å lære seg språket starter, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Prosjektet skal også tilby ansatte å heve sin sørsamiske språkkompetanse ved språkopplæring.

– Dette er veldig positivt både for barna, foreldre og ansatte i barnehagen, men også for det sørsamiske samfunnet. Solid språk- og kulturkompetanse hos de ansatte vil øke kvaliteten i det samiske barnehagetilbudet, samt redusere tendensen til at norsk blir det dominerende språket, sier Mikkelsen.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, tlf. +47 917 42 161.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!