PRD: Doarjju stuorra mærkkagálvvovuorodimev duojen

Duodjeorganisasjåvnnå Duojáriid Ealáhussearvi sihtá dal duodjáj stuoráp márnánij gå uddni la. Sámedikkeráde l dálla juollodam 895.625 kråvnå rádjáj MIS of Sápmi:j, mærkkagálvvovuorodibmáj duojen. 

Ill.bilde duodji (foto John Osvald Grønmo, Sámediggi).jpg
FOTO | Ill.bilde duodji (foto John Osvald Grønmo, Sámediggi)

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Sámedikken la ulmme, duodje galggá åvddånahteduvvat boahtteájggásasj ja gæssu æládussan sáme guovlon. Akta dajs ájnnasamos ræjdojs duojev åvddånahtátjit la Æládussjiehtadus duodjeæládussaj mij sjiehtadaláduvvá duodjeorganisasjåvnåj ja Sámedikke gaskan.  

37058200633_8f779af38d_z.jpg
FOTO | Berit Marie P.E. Eira (Foto: Kenneth Hætta)

Doajvvu buorre åvddånahttemav

Æládussjiehtadusán duodjeæládussaj 2017 biele sjiehtadin biedjat 900 000 kråvnå mærkkagálvvoprosjevtajda majt Sámiid Duodji ja Duojáriid Ealáhussearvi máhtti åhtsåt. Sámedikke mielas dát prosjækta máhttá siegen liehket vájkkudime årniga ulmmáj jåvsådittjat.   

– Mij doajvvop dát luluj buorre åvddånahttem duodjárijda, ja jut dát luluj sijá æládusáv nannit, javllá sámedikkeráde Berit Marie P.E. Eira.

Uddni ælla ietjá mærkkagálvvoorganisasjåvnå duojen Vuonan. Mærkkagálvvoorganisasjåvnnå galggá dåjmadit márnánahttemav ja vuobddemav válljiduvvam duodjárij åvdås.

Duodjuhimes galggá máhttet viessot

Ulmme mærkkagálvvovuorodimijn MIS of Sápmi la dahkat mávsánis ja guoddelis vidnudagájt. Dat sihtá javllat duodjára galggi duoje buvtadimes viessot.

Sæmmi l aj sávaldahka Duojáriid Ealáhussearvis jut mærkkagálvvovuorodibme luluj vájkkudit máhtudakgaskustibmáj sáme kultuvra, viessoma ja viessomuháj birra. Oahpásmahttet sáme duojev ålggobiele márnánijda máhttá dasi vájkkudit.

– Sámedikkeráden li vuorddemusá åvddånimev tjuovutjit mav mærkkagálvvovuorodibme buktá, javllá Eira.

Guládalá: Sámedikkeráde Berit Marie P.E. Eira, mob. +47 913 28 626.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!