Forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning er lansert

Rapporten «Forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på humanbiologisk materiale» ble overrakt til sametingspresident Aili Keskitalo mandag 04. desember på Sametinget. 

Ođas | Almmuhuvvon

 

IMG_4674.jpg

Utvalget som er nedsatt av Sametinget er ledet av Prof. Siv Kvernmo, UIT. Utvalget har bestått av representanter fra samisk helsefaglig forskningsmiljø og juridisk ekspertise.

Prof. Siv Kvernmo overrakte rapporten til sametingspresident Aili Keskitalo.

IMG_4696.JPG

Sametingspresident Aili Keskitalo sier at formålet med etiske retningslinjer for samisk helseforskning og menneskelig biologisk materiale er å veilede enkeltforskere, forskningsinstitusjoner, de samiske samfunnene og enkeltmennesker om hvilke forskningsetiske prinsipper som bør ligge til grunn for samisk helseforskning.

-Retningslinjene skal sikre at forskning tar hensyn til og respekterer samisk kultur og de samiske samfunnene i forskningsprosessen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Rapporten skal sendes på høring og behandles i plenum neste år.

Her er rapporten:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!