Bevilger penger til språkapplikasjoner om båt- og fjordterminologi i Porsanger

Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger får 370 000 kroner i støtte fra sametingsrådet til å utvikle to språkapplikasjoner om samisk båtterminologi og sjøsamisk fjordterminologi.

Ođas | Almmuhuvvon

Aili Keskitalo Foto_Åse M.P. Pulk_Sámediggi.jpg

– Stadig flere unge mennesker i kyst og fjordstrøk ønsker å ta tilbake språket og kulturen. Unge mennesker som ikke snakker samisk til daglig, benytter seg av samiske ord tilknyttet fjorden blandet med norsk ord. Dette viser ordenes praktiske betydning, og interessen for å kunne dem. Det er dermed viktig at språket tilknyttet fjorden er lett tilgjengelig for brukeren, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

– Språkapplikasjoner om båt- og fjordteminologi kan skape ny interesse, både for samisk språk, men også om fjorden og for den lokale kulturen om båter, båtbygging og bruk av båter i Porsanger. Sjøbåtterminologien omfatter ord vedrørende båtens deler, båtbygging, verktøy, utstyr og mange forhold rundt båtbruk, slik som seiling, roing og bruk av båt med motor, sier Keskitalo.

Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger skal ivareta, styrke og formidle samisk språk og kultur i sjøsamiske områder. De har over lang tid arbeidet med lokal og tradisjonell kunnskap, og særlig om kulturen i fjorden

Språkapplikasjonene skal bidra til at flere lærer seg sjøsamiske ord og begrep, og danner dermed grunnlag for bevaring og videreføring av disse tradisjonene. Prosjektet vil også bidra til å styrke unge menneskers stolthet og selvfølelse i forhold til sjøsamiske tradisjoner med fjorden og bruken av den.

For mer informasjon: Sametingspresident Aili Keskitalo, 971 29 305

Les mer om Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!