Åpningstale - Samiske litteraturdager 2019

Sametingsråd Henrik Olsen åpnet Samiske litteraturdager 2019, som ble arrangert på Sametinget i Karasjok 2. og 3. oktober. Her er hans tale:

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Kjære alle

Velkommen til de årlige samsike litteraturdagene her på Sametinget. Dette er blitt et av de faste årlige arrangementene som vi virkelig setter pris på, og det er et viktig møtepunkt for oss alle som er glad kulturen, kunsten og litteraturen.

Vi er glad for å se at det hvert år er stor interesse for å delta på samiske litteraturdager. Spesielt hyggelig er det å se videregåendeskole elever her. I løpet av disse to dagene vil dere få presentert mye god samisk litteratur av våre forfattere, og jeg håper dere blir inspirert til å lese enda mer samiskspråklig litteratur. For det er slik at litteratur på eget språk er viktig for identitet, språkets status og det utvikler både lese, skrive- og taleferdigheter.

På programmet i dag får vi presentert to samiske forfattere som er nominert til Nordisk råds litteraturpris i hver sin kategori: Inga Ravna Eira og Karen Anne Buljo. Prisen blir gitt til et skjønnlitterært verk som er skrevet på ett av de nordiske språkene, og formålet er å øke interessen for nabolandenes litteratur og språk. Nils Aslak Valkeapää er den første samen som ble tildelt prisen i 1991, for boka Beaivi, áhčážan. Å bli nominert til den slik pris er ærefullt for samiske forfattere, og jeg ønsker begge to lykke til.

Litteraturdagene har blitt en arena hvor samiske forfattere får presentere sin litteratur og hvor de kan møte lesere. Vi, sametingsrådet ønsker å styrke denne møteplassen ytterligere i framtiden, for å kunne utvikle og utvide programmet ytterligere og å invitere flere forfattere. Det har også blitt ytret ønske om å arrangere litteraturdagene i sør- og lulesamisk område.

For Sametinget er det et overordnet mål å sikre at det samiske folk har reelle muligheter for samisk kulturøvelse. I formidlingen av språk og kultur står det skrevne ord sterkt, og i den sammenheng er tilgjengeligheten til samisk litteratur viktig. Samisk litteraturproduksjon og formidling av litteraturen er viktige verktøy for å videreføre samisk kulturarv og språk i det moderne samfunnet.

Sametingsrådet har utarbeidet en samisk litteraturstrategi, med mål å styrke formidling og produksjon av samisk litteratur. Vi ønsker å bruke mer penger på å få mer god samisk litteratur på alle samiske språk. Og vi foreslår derfor å bruke 5,1 mill mer på litteraturproduksjon i 2020 budsjettet.

I 2019 er Norge tildelt rollen som gjesteland for bokmessen i Frankfurt, noe som betyr at Norge får presentere sin litteratur og kultur under bokmessen. Den samiske forlegger- og avisforeningen, SÁLAS, har i samarbeid med NORLA, som organiserer Norges deltakelse i Frankfurt 2019, sikret at også samiske bøker og forfattere er representert. I forbindelse med bokmessen er det oversatt et antall samiske bøker til engelsk i såkalte prøveoversettelser for å synliggjøre samisk litteratur for et globalt publikum. Samisk litteratur er en del av den norske litteraturarven. Dette gir en unik anledning til å formidle og synliggjøre den samiske litteraturen og samfunnsdebatten for hele verden.

I tillegg skal flere av de samiske forfatterne reise nedover for å delta i Norges gjestepaviljong og andre arrangementer i forbindelse med bokmessen. Det er viktig for samiske forfattere å kunne delta på en så stor internasjonal litteraturarena, spesielt i år når Norge er gjesteland.

Som en del av satsningen på litteratur har Sametinget også arbeidet for å få rekruttert flere samiske forfattere. I 2015 startet et forfatterskapsprosjekt i samarbeid med Samisk kunstnerråd og Samisk forfatterforening. Det overordnede målet har vært å stimulere til flere samiskspråklige utgivelser og å rekruttere flere samiske forfattere. Vi er stolte over å kunne si at Čális fal har vært en suksess. I 2017 avsluttet første runde, og enkelte av de som deltok der har allerede fått utgitt sine egne bøker. Nå avsluttes det andre runde av Čális fal! og dere vil på slutten av dagen få en presentasjon og opplesing av deltakerne som har deltatt de to siste årene.

Eg benytter anledningen avslutningsvis til å takke og gratulere dere som har vært med og fullført studiet, og også dere som har vært mentorer og organisatorer. Det er et svært viktig arbeid dere gjør, og vi håper selvfølgelig det vil bære frukter i form av mer samisk litteratur.

Lykke til med Litteraturdagene!

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!