3,2 millioner til utgivelse av samisk litteratur

Sametinget har innvilget støtte til alle søknader om samisk litteraturutgivelser for 2018.

Ođas | Almmuhuvvon

Det var kommet inn totalt 13 søknader, og sametingsrådet har gitt tilsagn på 3,2 millioner kroner til samisk litteraturproduksjon. Alle søknadene fikk dermed innvilget støtte til eget prosjekt.

– Det er meget gledelig å kunne innvilge støtte til alle søknadene i en ordning. Det er en prioritering fra sametingsrådets side når vi har sett på omprioritering av midler på tampen av året, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Nye samiske forfattere

Sametingsrådet har blant annet støttet Čális fal-forfatterstudiet sin antologi og Sámi girjiečálliidsearvi sin antologi i forbindelse med at de feirer 40 år i 2019.

– Vi behøver flere nye samiske forfattere og jeg er glad for at forfatterstudiets antologi blir utgitt neste år.  Samtidig er det viktig å påpeke at vi allerede har mange dyktige samiske forfattere og dette mangfoldet kommer frem i Sámi girjiečálliidsearvi sin antologi, sier Olsen.

Nordsamiske ungdommer kan også se frem til å lese populærlitteratur på eget språk, da det også har blitt tildelt midler til oversetting av første bok i serien Hunger Games. I tillegg er det innvilget støtte til utgivelser av nye barnebøker på flere av de samiske språkene, fagbøker, oversettelser, lydbøker og antologier.

Endringer i forlagsstøtte

Sametinget har gjort noen endringer på forlagsstøtten til samiske forlag, som tidligere har vært søkerbasert. Nå er støtten til de største samiske forlagene gjort om til et direktetilskudd, som også omfatter produksjonsstøtte. Dette er gjort etter avtale med SALAS, forteller sametingsrådet.

– Dette innebærer at forlagene som får direktestøtte i større grad selv kan gjøre en utvelgelse og prioritering av hvilke bøker de vil produsere. Dette er en prøveordning på 3 år som skal evalueres underveis. Den søkerbaserte ordningen for produksjon av litteratur er dermed åpen å søke på for andre forlag eller foretak som ikke får direkte tilskudd til forlagsdrift. Dermed er det en adskillig mindre søkermasse som er kommet inn i år, sier Olsen.

Neste søknadsfrist på tilskuddsordningen produksjon av samisk litteratur er 1. mars 2019.

For spørsmål og intervju, kontakt sametingsråd Henrik Olsen, tlf +47 907 75 219

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!