Sámedigge galggá nannit sámij politihkalasj vidjurijt ja åvdedit sámij ássjijt Vuonan ja hiebadahttet vaj sáme máhtti ietjasa gielav, kultuvrav ja sebrudakiellemav tjårgådahttet ja åvddånahttet.
Sámmedikke birra
`

Politihkalasj organisasjåvnnå

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Mij dáhpáduvvá?

12.06.2015 - 13.06.2015 Landsmøte NRL
21.09.2015 - 25.09.2015 Sametingets komite- og plenum
03.11.2015 - 03.11.2015 Møte i plenumsledelsen
16.11.2015 - 20.11.2015 Sámedikki lávdegoddečoahkkimat

Girjjevuorkká

Govva: Sara Marja Magga
Girjjevuorkká